Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Казанлък Инфо - новини и видео в .:www.kazanlak-bg.info:.

Социалната комисия подкрепи нова социална услуга


Комисията  по социални дейности и трудова заетост подкрепи предложението за  увеличаване капацитета на Дневния  център за деца с увреждания и  за разкриване на Център за рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания в град Казанлък, като делигирана държавна дейност от 01.01.2011 г. с капацитет 25 деца и лица и численост на персонала – 6 души. продължава>
 

Комисиите по икономика и устройство на територията не подкрепиха отчета и актуализацията на бюджета


Комисията по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт  разгледаха /на 20.09.2010 г./ отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 30.06.2010 г. и доклада за изменение на бюджета на Община Казанлък за 2010 г., приет с Решение № 383/04.02.2010 г., изм. с Решение № 473/29.07.2010 г. продължава>
 

София, Враца и Казанлък може да останат без парно, Банско – без ток


Някои топлофикационни дружества имат сериозни затрудения с изплащането на задълженията си към „Булгаргаз" и това създава проблеми на газовия доставчик, който не успява да си плаща авансовите цени. Това заяви председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Ангел Семерджиев след редовното заседание на регулатора.
продължава>
   

Възпитаничка на Елена Юлиянова се готви за участие в Париж

Новият концертен и фестивален сезон стартира отново с грамоти и медали за възпитаниците на музикалната педагожка от Казанлък Елена Юлиянова. Нейната възпитаничка, едва 10- годишната Александра Симеонова е един от призьорките от 15-я международен младежки фестивал ”Надежди, таланти, майстори”.

продължава>
 

Комисията по селско и горско стопанство: Европроектите на Общината да отговарят на приоритетите на Плана за развитиеКомисията по селско и горско стопанство подкрепи допълнение към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, записано в Приложение № 3, табл. 2 - Очаквани приходи от продажба на земеделска земя: АОС 661/2009 г., земеделска земя № 000338 по КВС на с. Г. Изворово, прогнозна цена 12 000 лв.; АОС 662/2009 г., земеделска земя № 000305 по КВС на с. Г. Изворово, прогнозна цена 30 000 лв. продължава>
   

Страница 2812 от 3405

coronavirus.bg